Hyvää mieltä vapaaehtoistyöstä

Tule mukaan jakamaan hyvää mieltä! Huoleti-palvelussa voit kohdentaa apusi juuri silloin kun sinulle itselle sopii. Saat merkitystä elämääsi ja iloa yhdessä tekemisestä. Voit luoda uusia verkostoja ja jakaa kokemuksia samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa. Voit olla mukana luomassa uudenlaista elämäntapaa, jolla on samalla laaja yhteiskunnallinen merkitys. Huoleti-palvelun kanssa et ole ikinä yksin!

Huoleti-palvelu on vapaaehtoistyötä ja vertaistoimintaa joka on
·         elämäntapa, jolla on laaja yhteiskunnallinen merkitys
·         avun antamista sitä tarvitseville
·         palkatonta (toiminnan ilo)
·         vapaaehtoista (tavallisen ihmisen taidoilla – mahdollisuuksien mukaan)
·         vuorovaikutteista
·         luottamuksellista (luotettavuus, turvallisuus).

Huoleti-palvelu antaa
·         elämälle mielekkyyttä ja yhteisöllisyyttä
·         tarpeellisuuden tunnetta
·         palvelemisen ja onnistumisen iloa
·         mielen avaruutta
·         ystäväverkoston

Vapaaehtoistoiminta vastaa ihmisten
·         avunpyyntöihin
·         tarpeeseen toimia ja kuulua yhteisöön

Maria